Aktuality

Kategorie

Prosba o pomoc

Nakupujete na internetu? Můžete přitom podpořit stavbu kláštera bosých karmelitek v Drastech.

Více »

Láska je znamenitá cesta

Svatost nesestává z toho či onoho počínání. Spočívá v dispozici srdce, která nás činí pokornými a malými v náruči Boží, jež si je vědoma své slabosti a až opovážlivě důvěřuje v Otcovu dobrotu.

Více »

Jan Němec, Petr Vizina: Znamení neznámého

Jaké to je, když člověk hledá sám sebe a najde něco daleko víc? Devět rozhovorů o vnitřním životě, devět příběhů o tom, na co jsme zapomněli, devět svědectví o znameních neznámého mezi námi.

Více »

papež František: Nebojme se snít

Potřebujeme, aby se hlásalo, že být laskavý, mít víru a usilovat o společné dobro jsou velké životní cíle, k nimž je třeba odvahy a elánu, zatímco lehkovážná povrchnost a výsměch etice nám nic dobrého nepřinesly.

Více »