Úmysly

15. 6. 2024
 • 7:00 za ministranty naší farnosti

16. 6. 2024
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého manžela Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou rodinu

 • 10:00 za dary Ducha Svatého pro vnoučata

18. 6. 2024
 • 18:00 na úmysl dárce

19. 6. 2024
 • 18:00 za Boží ochranu a dary Ducha Svatého

20. 6. 2024
 • 7:00 za zemřelého manžela Vlastimila a živou rodinu

21. 6. 2024
 • 18:00 za dar zdraví pro otce Pavla, poděkování za dar kněžsví a jeho maminku

22. 6. 2024
 • 7:00 za živou a zemřelou rodinu Maeovu a Judovu

23. 6. 2024
 • 7:15 na poděkování za 50 let života syna a požehnání pro jeho rodinu

 • 8:30 za zemřelého manžela Pavla, syna Petra, rodiče z obou stran a živou rodinu

 • 10:00 za farní společenství

24. 6. 2024
 • 18:00 za zemřelou Miladku Vondrouškovou, zemřelé manžele Budínovy a duše v očistci

26. 6. 2024
 • 18:00 na úmysl dárce

27. 6. 2024
 • 7:00 za varhaníky naší farnosti

28. 6. 2024
 • 18:00 za farní evangelizační buňky

 • 18:00 za zemřelou Evu Kmoníčkovou

29. 6. 2024
 • 8:00 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili

30. 6. 2024
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého manžela a živou rodinu

 • 10:00 na poděkování