Úmysly

30. 3. 2023
 • 7:00 za živé a zemřelé členy společenství živého růžence

31. 3. 2023
 • 18:00 za oboje rodiče, manžela, bratra a vnučku Lucinku a Boží požehnání pro celou rodinu

 • 18:00 za živou a zemřelou rodinu Lapčíkovu a Horehleďovou

1. 4. 2023
 • 7:00 za ministranty naší farnosti

2. 4. 2023
 • 7:15 na poděkování za dar života a požehnání pro živou rodinu

 • 8:30 za farní společenství

 • 10:00 na poděkování a za Boží pomoc a ochranu

3. 4. 2023
 • 18:00 za zemřelé rodiče Sisrovy a živou rodinu

4. 4. 2023
 • 7:00 na úmysl dárce

5. 4. 2023
 • 18:00 za zemřelou paní Jiřinu Ambrosovou a živou rodinu

6. 4. 2023
 • 18:00 za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

8. 4. 2023
 • 21:00 na poděkování za dar víry a křtu

9. 4. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého kmotra, zdraví jeho dcery Kateřiny a zemřelého otce

 • 10:00 na poděkování za dar života a za dar manželství s prosbou o dary Ducha Svatého

10. 4. 2023
 • 8:00 za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu

12. 4. 2023
 • 18:00 za Pavly, jejich vysvobození ze závislostí a usmíření v rodinách

13. 4. 2023
 • 7:00 za nenarozené děti, jejich rodiče a za Linku pomoci HPŽ ČR – aby dobře sloužila ochraně života

14. 4. 2023
 • 18:00 za nemocné

 • 18:00 za zemřelého Josefa Býtešníka, aby ho Pán přijal do svého království

15. 4. 2023
 • 7:00 na poděkování

16. 4. 2023
 • 7:15 za zemřelou Boženu Čechovou a živou rodinu

 • 8:30 za farní společenství

 • 10:00 za zemřelou Rostislavu Linhartovou

17. 4. 2023
 • 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého

19. 4. 2023
 • 18:00 za živou a zemřelou rodinu Handlarovu a Koudelkovu

20. 4. 2023
 • 7:00 za seniory naší farnosti

21. 4. 2023
 • 18:00 za kamaráda Petra

 • 18:00 za živou a zemřelou rodinu Plavcovu a Mikulovu a duše v očistci

22. 4. 2023
 • 7:00 na úmysl dárce

23. 4. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelé rodiče z obou stran, P. Ivana Pešu a živou rodinu Trnkovu a Černých

 • 10:00 za zemřelého Emila Staňka, oboje rodiče, bratra Josefa a švagra Aloise a živou rodinu

24. 4. 2023
 • 18:00 na poděkování za přijetí do rodiny Božích dětí křtem svatým

26. 4. 2023
 • 18:00 na úmysly dárců

27. 4. 2023
 • 7:00 za varhaníky naší farnosti

28. 4. 2023
 • 18:00 na poděkování za 23 let života s prosbou o dary Ducha Svatého

 • 18:00 na poděkování za dar Božího milosrdenství

29. 4. 2023
 • 7:00 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili