Úmysly

28. 11. 2022
 • 18:00 za ministranty naší farnosti

29. 11. 2022
 • 6:30 za varhaníky naší farnosti

30. 11. 2022
 • 18:00 na úmysl dárce

1. 12. 2022
 • 6:30 za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

2. 12. 2022
 • 18:00 za Helenu Hajdukovou, jejího manžela a celou živou a zemřelou rodinu

 • 18:00 za nemocné

3. 12. 2022
 • 6:30 na úmysl dárce

4. 12. 2022
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého Jana Pleského a sourozence

 • 10:00 za zemřelou a živou rodinu Uhlířovu a Polákovu z Lysic

5. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelou Marii Jelínkovou a živou rodinu

6. 12. 2022
 • 6:30 za Miroslava a Boženu Volfovy, jejich rodiče a živou rodinu

7. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelé rodiče Voříškovy, zemřelého tatínka Jana a živou rodinu

8. 12. 2022
 • 6:30 za živou a zemřelou rodinu Šumberovu, Matalovu a Kubíkovu

 • 18:00 za dar zdraví a dary Ducha Svatého pro otce Pavla

9. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu

10. 12. 2022
 • 6:30 za zemřelého Josefa Kazdu, Antonína Tomáška a živou rodinu

11. 12. 2022
 • 7:15 za zemřelého manžela Jaroslava, rodiče Daškovy a Hobzovy, Annu, Štěpánku a Karla Harákovy a živou rodinu

 • 8:30 za farní společenství

 • 10:00 za dar zdraví a za zdravotníky

12. 12. 2022
 • 18:00 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra

13. 12. 2022
 • 6:30 za zemřelou Marii Lengálovou a živou rodinu

14. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelé Jiřího a Vladislavu Petříkovy a jejich rodiče

15. 12. 2022
 • 6:30 za seniory naší farnosti

16. 12. 2022
 • 18:00 za skauty

 • 18:00 za zemřelou Alžbětu Siegelovou a rodinu Siegelovu

17. 12. 2022
 • 6:30 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého pro celou rodinu

18. 12. 2022
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého manžela, bratra, rodiče a živou rodinu

 • 10:00 za + rodiče z obou stran, P. Ivana Pešu a živou rodinu Trnkovu a Černých

19. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelého Jiřího Poláčka a za živou a zemřelou rodinu

20. 12. 2022
 • 6:30 za zemřelou Emílii Suchou (101 let od narození) a za živou a zemřelou rodinu Suchou a Havlíčkovou

21. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelého Václava a Marii Literákovy a živou rodinu

22. 12. 2022
 • 6:30 za nenarozené děti, jejich rodiče a aby touha po dítěti neospravedlňovala jeho "produkci"

23. 12. 2022
 • 18:00 za zemřelou Vojtěšku Tomáškovou a živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou

 • 18:00 za zemřelé

24. 12. 2022
 • 17:00 za děti naší farnosti

 • 23:00 na poděkování za dar života a za uzdravení z nemoci

25. 12. 2022
 • 7:15 za Boženu Chlupovou a živou a zemřelou rodinu

 • 8:30 za zemřelou rodinu Majevovu a Judovu a za duše v očistci

 • 10:00 za farní společenství

26. 12. 2022
 • 7:15 za manžela, bratra, oboje rodiče a živou rodinu

 • 8:30 za nemocného bratra

 • 10:00 za zemřelé rodiče, prarodiče, bratra, manžela a syna