Úmysly

30. 6. 2022
 • 7:00 za zemřelou kamarádku Hedvičku a za dar víry pro děti a vnoučata

1. 7. 2022
 • 17:00 za oboje zemřelé rodiče a sourozence a živou rodinu Matulovu a Dvořákovu

 • 18:00 za nemocné

2. 7. 2022
 • 7:00 za zemřelého Jiřího Čiháka a celou živou a zemřelou rodinu

3. 7. 2022
 • 7:15 za zemřelého bratra P. Ladislava a rodiče

 • 9:00 za farní společenství

5. 7. 2022
 • 8:00 za zemřelého tatínka a bratra Bohuslava, švagrovou Věru a neteř Alici

6. 7. 2022
 • 8:00 za zemřelou Ludmilu Sekničkovou a živou a zemřelou rodinu

7. 7. 2022
 • 7:00 za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

8. 7. 2022
 • 18:00 za zemřelou Danuši Němcovou a živé a zemřelé příbuzné rodiny

9. 7. 2022
 • 7:00 za zemřelého syna Zdeňka a živou a zemřelou rodinu Helánovu

10. 7. 2022
 • 7:15 za zemřeléha manžela, sestru, bratra, rodiče a živou rodinu

 • 9:00 za farní společenství

13. 7. 2022
 • 18:00 na úmysly dárců

14. 7. 2022
 • 7:00 za zemřelou Vojtěšku Tomáškovou a živou a zemřelou rodinu

15. 7. 2022
 • 18:00 na úmysl dárce

16. 7. 2022
 • 7:00 za rodiče a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

17. 7. 2022
 • 7:15 za farní společenství

 • 9:00 za zemřelou maminku Marii Hudečkovou

20. 7. 2022
 • 18:00 na poděkování za 1. sv. přijímání vnučky a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

21. 7. 2022
 • 7:00 na úmysl dárce

22. 7. 2022
 • 18:00 za všechny drahé zemřelé a za zdraví manžela

23. 7. 2022
 • 7:00 za ministranty naší farnosti

24. 7. 2022
 • 7:15 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého

 • 9:00 za farní společenství

27. 7. 2022
 • 18:00 za zemřelé rodiče a rodinu Zdražilovu

28. 7. 2022
 • 7:00 za nenarozené děti, jejich rodiče a aby modlitba za život prostoupila svět

29. 7. 2022
 • 18:00 za tetičku Štefinku a babičku Mutlovy