Ohlášky 20. 3. 2022

3. neděle postní

Mše svaté v tomto týdnu budou v obvyklých časech, v sobotu bude při duchovní obnově v 11:00.

Do farní kavárny dnes po všech mších zve „mladší spolčo“, příští neděli jedna z farních evangelizačních buněk. 

Dnes bude od 17:30 křížová cesta, kterou povedou maminky, příští neděli povedou křížovou cestu skauti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je po křížové cestě do 19:30.

Středeční mše sv. bude zaměřená na děti a při ní bude přijetí dětí do katechumenátu a od 19:30 je na faře setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude ještě v 18:00 mše sv. na Ořešíně z vigilie slavnosti Zvěstování Páně.

V pátek je Slavnost Zvěstování Páně. Je to první den duchovní obnovy naší farnosti. Program je na plakátu na nástěnkách. Po páteční promluvě začíná adorace, na kterou se můžete zapsat na adorace 24 .

V noci ze soboty na neděli se mění čas na letní.  Ve 2:00 se čas posune o hodinu dopředu na 3:00.

Příští neděli bude při všech mších sv. udělování svátosti nemocných. Přistoupit ke svátosti smíření doporučujeme v rámci duchovní obnovy v pátek od 17:00, v sobotu během duchovního programu, nebo v neděli od 8:15.

Příští neděli od 14:00 zve Farní charita na školení První pomoci ve farní herně. Plakáty jsou na nástěnkách a na www farnosti První pomoc

Farní charita nabízí poskytování aktuálních informací, kam je možné směřovat pomoc pro Ukrajinu. Také hledá ochotného člověka, který by alespoň občas doprovodil nebo zavezl nevidomou paní z ulice Letovické na nedělní mši. Pro konkrétní ukrajinskou rodinu hledáme bydlení v Brně či blízkém okolí, ideálně 2-3 pokojový byt. Jsou schopni platit 10 000 Kč/měs. Bližší informace podá farní charita, kontakty jsou na nástěnce a na www farnosti Farní Charita.

U „jeruzalémských hradeb“ pod kazatelnou a vzadu na stolku si můžete vzít kartičky s náměty pro 3. postní týden k projektu JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL. Také nezapomínejme na ohodnocení našeho sebezáporu a vložení příslušného obnosu do postní kasičky.

Stále je možné zapisovat úmysly mší sv. na květen a červen.

V noci z 1. na 2. dubna se se uskuteční 25. ročník železného poutníka. Podrobnosti jsou v Rožni a na stránkách farnosti, kde je i přihlašovací tabulka. V případě většího počtu zájemců pojede autobus.