Ohlášky 27. 3. 2022

4. neděle postní – laetare

Mše svaté v tomto týdnu budou v obvyklých časech.

Do farní kavárny dnes po všech mších zve jedna z farních evangelizačních buněk. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky.

Dnes od 14:00 zve Farní charita na školení První pomoci ve farní herně. Plakáty jsou na nástěnkách a na www farnosti První pomoc , od 17:30 bude křížová cesta, kterou povedou skauti a po ní do 19:30 adorace za obnovu víry ve farnosti. Po adoraci je na faře setkání táborových vedoucí.

Středeční mše sv. bude zaměřená na děti.

Ve čtvrtek se v našem kostele rozloučíme s paní Světluškou Jandekovou.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke slavení svátosti smíření, a od 17:30 křížová cesta.

V noci z pátku na sobotu se uskuteční 25. ročník železného poutníka. Podrobnosti jsou v Rožni a na stránkách farnosti, kde je i přihlašovací tabulka. Stále jsou v autobusu ještě volná místa. Kdo chcete jet, zapište se co nejdříve do tabulky na farním webu. Pokud zatím váháte, nenechte se zastrašit těmi 50 kilometry – po celé trase pouti je k dispozici svozová služba, kterou je možné kdykoliv zavolat a nechat se dovézt do cíle.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Příští neděli bude od 17:30 kající bohoslužbapříprava na velikonoční svátost smíření. Chceme si při ní uvědomit, kde se náš život od Boha odchyluje a hledat cestu k nápravě; vědomě se zařadit mezi ty, za které Kristus trpěl, a přijmout ovoce jeho utrpení – naše smíření s Bohem – s pokorou, důvěrou i radostí.

U „jeruzalémských hradeb“ pod kazatelnou a vzadu na stolku si můžete vzít kartičky s náměty pro 4. postní týden k projektu JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL. Také nezapomínejme na náš postní sebezápor a vložení příslušného obnosu do postničky výtěžek bude použit farní charitou na pomoc Ukrajině.

Stále je možné zapisovat úmysly mší sv. na květen a červen.

Farní charita děkuje za nabídku pomoci pro nevidomou paní a bydlení pro ukrajinskou rodinu. Stále nabízí poskytování aktuálních informací, kam je možné směřovat pomoc pro Ukrajinu. Kontakty na farní charitu jsou na nástěnce a na stránkách farnosti Farní Charita.

Komunita Sant Egidio ve spolupráci s naší  Farní charitou pořádá příští neděli 3. dubna po všech mších sv. před kostelem sbírku trvanlivých potravin, které budou dobrovolníci nakládat přímo do auta a odvážet na Dominikánskou 2, kde jsou v balíčcích vydávány uprchlíkům z Ukrajiny. Další podrobnosti a vhodné potraviny jsou uvedeny na letáčku na nástěnce Farní charity.