Ohlášky 3. 4. 2022

5. neděle postní 

Mše svaté v tomto týdnu budou v obvyklých časech.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes je od 17:30 kající bohoslužba – příprava na velikonoční svátost smíření. Chceme si při ní uvědomit, kde se náš život od Boha odchyluje a hledat cestu k nápravě; vědomě se zařadit mezi ty, za které Kristus trpěl, a přijmout ovoce jeho utrpení – naše smíření s Bohem – s pokorou, důvěrou i radostí. Po ní bude do 19:30 nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti.

Od pondělí je rozšířená příležitost přistoupit ke svátosti smíření – rozpis je na nástěnce v kostele  a na farním webu – ve středu zveme především děti.

Ve středu ve 12:00 se při mši svaté rozloučíme v našem kostele s panem Janem Koppem. Večerní mše sv. bude zaměřená na děti.

Ve čtvrtek je po mši sv. adorace za kněze.

V pátek je v kostele od 17:30 křížová cesta. Sraz na tradiční venkovní modlitbu křížové cesty na Medlánecké kopce je ve 20:20 v Medlánkách
u kříže na konci Turistické ulice.

U „jeruzalémských hradeb“ pod kazatelnou a vzadu na stolku si můžete vzít kartičky s náměty pro 5. postní týden k projektu JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL. Také nezapomínejme na náš postní sebezápor a vložení příslušného obnosu do postničky – výtěžek bude použit farní charitou na pomoc Ukrajině.

Příští neděle je Květná, přineste si ratolesti na posvěcení a také můžete
u sakristie odevzdat ke zlikvidování ty loňské.

Stále je možné zapisovat úmysly mší sv. na květen a červen – uzávěrka Rožně je v pátek 8. dubna.

Farní charita s komunitou Sant Egidio dnes pořádá ve farnosti potravinovou sbírku pro pomoc ukrajinským uprchlíkům. Po mši svaté můžete potraviny odevzdat před kostelem. Velké díky všem, kteří přispějí.

Aktuální informace, kam je možné směřovat pomoc pro Ukrajinu, můžete i nadále získávat na stránkách farnosti Farní Charita, kontakty jsou také na charitní nástěnce.

Na Diecézním setkání mládeže se můžete obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství. Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8 hodin. Akce je určena pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací o průběhu na facebookové události a na webových stránkách: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/