Ohlášky 10. 4. 2022

6. neděle postní – Květná

Dnes je Květná neděle. Křížovou cestu od 17:30 povedou děti, po ní bude do 19:30 adorace za obnovu víry ve farnosti.

Do farní kavárny po desáté mši sv. zvou Němečkovi. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. ve svatém týdnu budou v pondělí a ve středu v 18:00, v úterý v 7:00.
Ve středu bude od 17:30 modlitba růžence za mír.

Rozpis příležitostí přistoupit ke svátosti smíření je na venkovní nástěnce a zde:

pondělí 11. 4. od 17 hod

úterý 12.4. 6.30 – 7.00 a 7.30 – 8.30

středa 13. 4. od 17 hod

Na Zelený čtvrtek se koná v 9:00 na Petrově mše svatá se svěcením olejů – Missa chrismatis, při níž kněží obnovují před otcem biskupem své kněžské závazky.

V našem kostele bude mše svatá na památku Poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou v 18:00. Zveme také od 21:00 do 23:00 na noční bdění v Getsemanské zahradě.
Od 22:00 bude noční pouť do Křtin zájemci získají bližší informace u o. Michala.

Velký pátek je dnem přísného postu, obřady začínají již v 15:00. Na stolečku pro obětní dary bude košík, do kterého můžete dát svoji „velkopáteční almužnu“ na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Tento den také začíná novéna ke svátku Božího milosrdenství. V 19:00 bude křížová cesta Řečkovicemi.

Na oltáři sv. Rodiny je arch na sobotní adoraci u Božího hrobu od 9:30 do 17:30, prosíme, zapište se.

Velikonoční vigilie začíná žehnáním ohně a velikonoční svíce – paškálu před kostelem v sobotu v 21:00.

Příští neděli je Boží hod velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Na závěr mší sv. budou žehnány přinesené pokrmy.

U „jeruzalémských hradeb“ pod kazatelnou a vzadu na stolku si můžete vzít kartičky s náměty pro 6. postní týden k projektu JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL. Také nezapomínejme na náš postní sebezápor a vložení příslušného obnosu do postničky výtěžek bude použit farní charitou na pomoc Ukrajině. Akce končí na 2. neděli velikonoční – 24. dubna.

Nácvik ministrantů na páteční a sobotní obřady bude na velký pátek od 13:45 a na bílou sobotu od 19:30. Maminky prosíme, aby vzaly ministrantům rochety na vyprání.

Mladí talentovaní muzikanti řečkovické farnosti zvou na Benefiční koncert na podporu českých salesiánů v Bulharsku, který se bude konat 24. dubna v 17 hod v našem kostele  – plakátky a bližší informace jsou na nástěnkách.

Již dnes zveme ministranty na „Ministrantský den“ v Olomouci v sobotu 30. dubna, přihlásit se můžete u o. Michala.

Také se můžete přihlašovat na květnovou farní pouť do Přibyslavic – program je na nástěnkách.