Ohlášky 22. 5. 2022

Ohlášky 22. 5. 2022 – 6. neděle velikonoční

Dnes je 6. neděle velikonoční.

Sbírka této neděle je určena na pronásledované křesťany. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

Do farní kavárny zvou paní Škvařilová, Bedřichová, Coufalíková, Hlaváčková a Hřebačková. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes od 18:00 zveme na májovou pobožnost a po ní od 18:30 do 19:30 na adoraci za obnovu víry ve farnosti.

Sbor Páně Církve československé husitské a skauti a skautky 16. střediska Duha zvou na skautský benefiční koncert UKRAINA MAE TALANT dnes od 18:00. Pozvánky jsou na stolku pod kůrem a na nástěnkách.

V sobotu se uskutečnila brigáda na demolici farní kůlny. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili. 

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu, ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše sv. ještě večer v 18:00. Tento den začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého – vždy po mši sv., v úterý a v neděli v 18:00.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 27. května v 19:00 a bude zakončena v sobotu 28. května v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24 , kdo tuto možnost nemáte, přijďte se domluvit do zákristie.

V pátek bude od 16:30 první svatá zpověď dětí. Zveme také rodiče a kmotry.

Příští neděli při mši sv. v 10:00 přijme 15 našich dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Provázejme je po celý týden svými modlitbami.

Příští neděli 29. 5. v 18:00 bude na Ořešíně mše svatá k poctě sv. Zdislavy – patronky rodin.

Již dnes srdečně zveme na společné setkání spolupracovníků ve farnosti, které se uskuteční 5. června od 15:00 na farní zahradě. Prosíme vedoucí jednotlivých skupin (úklidu a lektorů), aby se během příštího týdne zastavili v zákristii k upřesnění počtu účastníků.  

Ještě je možnost přihlásit se na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolku i na farních stránkách. Pokud by pro některé rodiny s více dětmi byla překážkou cena za pobyt, nabízí pomoc Farní charita.

Mladí z farnosti Židenice zvou na pouť do Taizé v termínu 23.7. – 1.8. – základní potřebné informace a kontakty jsou na nástěnkách.