Ohlášky 6. 11. 2022

Ohlášky 6. 11. 2022 – 32. neděle v mezidobí

Dnes je 32. neděle v mezidobí.

Do farní kavárny se po všech mších sv.na vaši návštěvu těší chlapi
z Modliteb otců, příští týden jedna z farních buněk.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, středeční večerní mše sv. bude zaměřená na děti.

Ve středu se v 15:00 v našem kostele rozloučíme s paní Libuší Kozinovou.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře a večer od 19:15 je setkání farní charity.

Na Ořešíně bude až do vánočních svátků každý čtvrtek v 18:00 modlitba růžence.

V pátek je od 9:00 setkání společenství maminek a od 17:00 ministrantská schůzka.

Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 13. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky.

Již dnes zveme na Svatomartinský průvod, který se bude konat v neděli 13. listopadu, zahájen bude v 17 hod. scénkou o sv. Václavovi na schodech nad kašnou před kostelem.

Ještě je několik volných termínů na úmysly mší sv. v prosinci.

Spolek „Varhany pro Královo Pole“ zve na benefiční koncert Královopolského chrámového sboru a orchestru, který se koná dnes
v 16:30 v kostele Nejsvětější Trojice v  Králově Poli. Více informací na plakátku na nástěnce.

Komunita Blahoslavenství v ČR ve spolupráci s nadačním fondem CREDO pořádá ve dnech 11. a 12. listopadu v Olomouci Konferenci o evangelizaci – bližší informace jsou v aktualitách na stránkách farnosti.

Oddělení správy budov Biskupství brněnského vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník údržby na hlavní pracovní poměr. Podrobnosti jsou na nástěnce a na stránkách biskupství.