Ohlášky 27. 11. 2022

Ohlášky 27. 11. 2022 – První neděle adventní

Dnes je první neděle adventní – po mši sv. budou požehnány adventní věnce.

Do farní kavárny se na vaši návštěvu těší Filip a Adam Hudcovi a příští neděli farnice z Ivanovic.

V 17:00 bude ve farní herně další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naši civilizaci O Betlémě a betlémech (aneb proč slavíme Vánoce).

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Ve farnosti bude také po celý advent až do svátku Svaté rodiny putovat ikona Svaté rodiny. Předávání bude probíhat vždy v neděli a ve středu. Zájemci na využití této příležitosti modlitby za rodiny z farnosti se mohou zapsat do tabulky, která je na oltáři Sv. Rodiny nebo se mohou domluvit v sakristii.  

Také se můžou nejen rodiny s dětmi zapojit do adventní aktivity prožívání adventu s Janem Křtitelem. 

Mše sv. v týdnu jsou v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00. Středeční bude zaměřená na děti. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu bude rorátní mše sv. již od 6:30.

Ve čtvrtek bude po rorátech pravidelná měsíční adorace za kněze a ve 13:00 se
v našem kostele rozloučíme s paní Marií Boucníkovou.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude možnost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci.

Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře. Po této snídani tedy cca od 7,45 bude zkouška dětské vánoční scholy. 

 V sobotu ve 20 hodin je večer chval

Příští neděli po mši sv. v 10:00 přivítají děti v našem kostele vzácnou „nebeskou návštěvu“ – sv. Mikuláše. V 17:00 bude v kostele adventní koncert SZUŠ Universum – srdečně zveme. 

Na stolku pod kůrem si můžete vzít brožuru Průvodce adventem. Uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS je aplikace zdarma dostupná ke stažení na Google Play nebo App Store.

Zveme děti, které rády a dobře zpívají, aby se zapojily do dětské vánoční scholy na 24. prosince v 16 hodin. Nácvik písniček bude probíhat většinou o sobotách po rorátech a snídani na faře. Hlaste se u Markéty Šmerdové – děkujeme.

Od zítřka můžete zadávat úmysly mší sv. na období na leden a únor 2022.

Po mši sv. se bude rozdávat adventní číslo Rožně.

Farní charita Řečkovice by letos za naši farnost ráda připravila vánoční cukroví pro osamělé, nemocné seniory, alespoň jako vyjádření toho, že i oni patří do naší farnosti a že na ně myslíme, i když se už aktivně nemohou účastnit života ve farnosti. Chceme jim při návštěvě prostřednictvím našich akolytů popřát požehnané Vánoce a předat malý dáreček ve formě cukroví. Kdo z vás by byl ochotný upéct trvanlivé cukroví pro tento účel, kontaktujte prosím co nejdříve farní Charitu, která zajistí nákup či proplacení surovin k pečení. Hotové cukroví můžete přinést do 11. 12. do sakristie. Více informací i k dalším aktivitám najdete v aktuálním vydání Rožně. 

Již bylo spuštěno přihlašování na Světové dny mládeže (SDM) – setkání mladých lidí z celého světa s papežem. Na setkání se mohou přihlásit mladí ve věku 16–30 let. Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5000 Kč. Při jejím zaplacení do 17.12. 2022, bude u doplatku sleva 1 000 Kč. Bližší informace na stránkách LISABON 2023