Ohlášky 18. 12. 2022

Ohlášky 18. 12. 2022 – čtvrtá neděle adventní

Dnes je čtvrtá neděle adventní.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Minulou neděli se při sbírce pro neziskovou organizaci BAKHITA vybralo 50.112,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes po všech mších svatých proběhne před kostelem finanční sbírka na Vánoční obědy Komunity Sant’Egidio. Váš příspěvek pomůže pohostit 26.12. asi 200 potřebných a lidí bez domova. Můžete také pomoci osobně na Vánočním obědě s chudými jako dobrovolníci nebo přinést cukroví či vánočku.

Mše sv. v týdnu jsou v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00, v úterý a ve čtvrtek rorátní mše sv. od 6:30. Středeční mše sv. bude  zaměřená na děti.

V sobotu bude mše sv. v 16:00 hod. pro děti a ve 23:00 „půlnoční. Pro Betlémské světlo si můžete přijít na Štědrý den od 10:00 do 11:00 do kostela a na obvyklá místa ve farnosti a po celý den také k hlavnímu kříži na řečkovickém hřbitově.

Tak jako každý rok bude možné spojit sváteční procházku s návštěvou betléma. Kostel bude otevřený 25. a 26. prosince. a 1. ledna od 14:00 do 17:00. Prosíme, zapište se na hlídání do rozpisu na oltáři Sv. rodiny.

Na stolku pod kůrem je k dispozici brožura Křesťanský advent a Vánoce 2022.

Všechny, kterým leží na srdci, aby se mezi námi, v rodinách, v naší zemi, v Evropě… šířilo Boží požehnání a vyrostla nová povolání ke kněžské a jáhenské službě, zveme na 24hodinovou adoraci, která začne v pátek 30. prosince ve 22:00 a bude zakončena společným vstupem do nového roku 2023. Zapsat se můžete na stránkách farnosti adorace 24.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření pro děti a jejich doprovod bude ve středu od 16:00 do 18:00. Další termíny jsou na nástěnkách.

Je poslední možnost zapojit se do adventní aktivity prožívání adventu s Janem Křtitelem.

Farní ples se bude konat 21. ledna 2023 od 19:30. Předprodej vstupenek je zahájen dnes po každé mši sv. v kapli. Další termíny předprodeje budou včas oznámeny.

Od ledna bude naše farnost opět pořádat kurz “Manželské večery”. Informace jsou
k dispozici na letáčcích v kostele a na webových stránkách farnosti. Srdečně zvou manželé Dlabáčkovi, Kolářovi a Kasanovi.  Hlásit se můžete na emailové adrese manzelske.vecery.reckovice@email.cz