Ohlášky 15. 1. 2023

Ohlášky 15. 1. 2023

Dnes je 2. neděle v mezidobí.

Do farní kavárny se zapisujte do tabulky na stránkách farnosti.

Na setkání a povídání o největším poutním místě na světě Guadalupe se dnes v 17:00 ve farní herně těší otec Michal.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, středeční mše sv. bude zaměřená na děti.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání seniorů. První téma z cyklu „Kniha, která mne zaujala“ je román o době a osobě sv. Vincence Pallottiho – Jeden život nestačí.

Ve čtvrtek se v našem kostele při mši svaté rozloučíme v 11:00 s panem Rudolfem Křížem.

Ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů bude ve Sboru Páně ČSCH ve čtvrtek večer od 18:00, pozvánka je na venkovní nástěnce.

Farní ples se bude konat příští sobotu od 19:30 na Sokolovně. Předprodej vstupenek je po mši sv. v kapli. Na přípravu a provoz uvítáme pomocníky:
– s přípravou Sokolovny (muži a mládež) v sobotu od cca 10 hod.
– s výzdobou stolů (ubrusy, aranžmá), spíše ženy, rovněž v sobotu od cca 12 hod.
– do šatny v rámci samotného plesu
– do kuchyně (výdej jídla, chlebíčků a zákusků a umývání nádobí)
Moc prosíme o dary do tomboly (nenoste použité či nevhodné věci). Vše je možné přinést do pátku do sakristie či na faru po domluvě s otcem Michalem.

3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v celé církvi slavit jako neděle Božího slova. Česká biskupská konference pořádá proto sbírku ve prospěch biblického apoštolátu o této neděli, aktuálně tedy 22. ledna 2023. Při každé mši svaté bude žehnání lektorům biblických čtení.

Přihlašujte se na kurz  “Manželské večery”, pořádaný naší farností, stále zbývá několik volných míst. Přihlašovat se můžete ještě do konce tohoto týdne. Informace jsou k dispozici na nástěnkách v kostele a na webových stránkách farnosti.

Farní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna. Přihlášky budou k dispozici během února. Spodní věkovou hranicí je ukončení druhé třídy základní školy, horní věkovou hranicí je ukončení sedmé třídy základní školy.

Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.