Ohlášky 19. 2. 2023

Ohlášky 19. 2. 2023

Dnes je 7. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka Haléř sv. Petra je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Do farní kavárny zve po všech mších sv. farní buňka sestry Lucie a na neděli 26. února se těší otec Jindřich se skupinou křesťanské meditace. Tato kavárna bude ve farní herně. Na další neděle se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na 11. FARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční dnes od 15:00 na Orláku v Řečkovicích. Masky a kostýmy vítány u malých i velkých, vstupné je dobrovolné. Příspěvky do tomboly můžete ještě přinést s sebou. Těší se na vás řečkovická farnost ve spolupráci s jednotou Orel. 

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Ve středu zahájíme svatopostní dobu. Tento den je dnem přísného postu. Mše sv. s udílením popelce bude ráno v 7:00 a večer v 18:00.

V pátek bude od 17:30 křížová cesta, po mši sv. za skauty začíná v 19:00 24 hodinová adorace, která bude zakončena v sobotu 25. února v 19:00, můžete se na ni zapisovat do tabulky.

Příští neděle je první postní, křížovou cestu od 17:30 povedou maminky.

Příští neděli 26. února od 14 do 18 hodin se ve farní herně uskuteční ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FARNÍKY. Přijďte si zopakovat nebo se naučit, jak si navzájem pomoci v ohrožení života. Vstup zdarma – dobrovolný příspěvek na výdaje vítán. 

V neděli 26. 2. v 19 hod u svatého Augustina se koná benefiční varhanní koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba. Hraje Filip Šmerda.

Již dnes zveme na postní duchovní obnovu farnosti 3. a 4. března – plakátky jsou na nástěnkách.

Farní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách farnosti. 

Školské sestry a bratři františkáni zvou mladé od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehrad ve dnech 3.-5.3.2023. Plakát je na nástěnce.

Na oltáři Sv. Kříže je k dispozici Malý průvodce postní dobou.