Postní doba a svatý týden v naší farnosti

Liturgie Svatého týdne

 2.4. Květná neděle mše sv. v 7:15, 8:30 a v 10:00, čtené pašije v 7:15, zpívané v 8:30 a v 10:00

 3.4. pondělí Svatého týdne v 18:00 mše sv.

 4.4. úterý Svatého týdne v 7:00 mše sv.

 5.4. středa Svatého týdne v 18:00 mše sv.

 6.4. Zelený čtvrtek v 18:00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou
                                     21:00 – 23:00 adorace v „Getsemanech“

7.4. Velký pátek v 15:00 obřady Velkého pátku, v 19:00 křížová cesta Řečkovicemi

8.4. Bílá sobota 9:30 – 17:30 adorace u Božího hrobu Velikonoční vigilie v 21:00

9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční mše sv. v 7:15, 8:30 a v 10:00,
                                                                                      při bohoslužbách se budou žehnat pokrmy.

10.4. Velikonoční pondělí mše sv. v 8:00

 

Podmínky k získání plnomocných odpustků na Velikonoce 2023

 

Postní doba v naší farnosti

  1. 31. 3.  tradiční křížová cesta na Medlánecký kopec. Sraz je ve 20 hod 20 minut u kříže na konci ulice Turistické. 
  2.  

Od 26. 3. rozšířené možnosti k přijetí předvelikonoční svátosti smíření.

  1. 24. 3.   Železný poutník– noční pěší pouť ze Svatého Kopečku na Hostýn. 
  2.  

Postní duchovní obnova  v pátek 3. a v sobotu 4. března. Motto: Mezi vámi stojí ten, kterého vy neznáte. 

Postní projekt pro malé i velké  – Symbolem letošní postní hry pro děti i dospělé je voda – připomíná nám náš křest, tiší žízeň, dává život, očišťuje, uzdravuje a zavlažuje.

Křížovou cestu se společně modlíme v pátek a v neděli od 17.30. Po nedělní křížové cestě následuje adorace za obnovu víry ve farnosti a za nová kněžská a řeholní povolání. 

Nedělní křížové cesty povedou jednotlivé skupiny farníků:

  1. 26. 2.  maminky
  2. 5. 3. rodiny
  3. 12. 3. senioři
  4. 19. 3. muži
  5. 26. 3. skauti
  6. 2.4. děti

Další informace viz ohlášky