Ohlášky 5. 3. 2023

Ohlášky 5. 3. 2023

Dnes je 2. neděle postní.

Do farní kavárny zve po mši sv. mladší spolčo. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes od 16:00 zveme na faru vedoucí úklidových skupinek.

Od 17:30 je v kostele křížová cesta, jednotlivá zastavení připravily rodiny, na příští neděli senioři.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

V pondělí se koná setkání biskupů,kněží a jáhnů na Velehradě, pondělní mše sv. u nás z tohoto důvodu nebude.

Od středy do pátku jsou mše sv.  podle běžného pořadu. Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života.

Ve středu je od 19:30 na faře setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 na faře setkání maminek.

Pod kůrem si můžete vzít postničky a do nich vkládat peníze, které ušetříte během svého postního snažení. Peníze vysbírané z Postní almužny v naší farnosti půjdou na podporu Lůžek milosrdného samaritána – plakát je na nástěnce Farní charity a článek v postním čísle Rožně.

V  postním projektu JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA se budeme snažit více pochopit, co pro nás znamenají Ježíšova slova o vodě, která řekl samařské ženě u Jákobovy studny. Pro děti i dospělé jsou pod kazatelnou a na stolku u hlavního vchodu připraveny kartičky s náměty pro 2. postní týden

Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici na stránkách farnosti. 

Od středy je možné zapisovat úmysly mší sv. na květen a červen.

V noci z 24. na 25. března se se uskuteční 26. ročník železného poutníka – postní pěší pouti ze Svatého Kopečka na Hostýn, která se koná vždy z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Přihlašovací tabulka je na internetu. V případě většího počtu zájemců pojede autobus.

Prostřednictvím nadačního fondu sester františkánek můžete přispět na výrobu svíček pro Ukrajinu. Ukrajinská města a vesnice jsou v důsledku ruského bombardování často bez dodávek teplé vody a elektřiny. Svíčky jsou určené pro lidi i vojáky v úkrytech a zákopech.  Svíce hoří 4 až 7 hodin podle velikosti a způsobu jejich výroby.  Místnost dokáže ohřát o několik stupňů. Na teplu svíčky lze ohřát i jídlo. Více informací na letáčcích a internetu.