Ohlášky 30. 4. 2023

Ohlášky 30. 4. 2023

Dnes je 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Děkujeme naší farní charitě za organizaci dvou prospěšných akcí a také všem, kteří minulou neděli přinesli věci do sbírky oblečení pro Azylový dům pro lidi bez domova. Finanční příspěvek v „postničkách“ na podporu Lůžek milosrdného samaritána byl předán na Diecézní charitu Brno – podařilo se vybrat celkem 12 325,– Kč.

Zítra začíná měsíc květen, májové pobožnosti budou tento týden v pondělí a ve středu po mši sv., v neděli od 18:00. U kapličky na Ořešíně bude májová pobožnost ve čtvrtek v 18:00.

Mše sv. jsou do pátku podle běžného pořadu, navíc bude mše sv. v úterý v 18:00, v sobotu v kostele mše sv. nebude – jedeme na farní pouť.

Na středu zveme  zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Po čtvrteční mši sv. bude moderovaná adorace za kněze a nová povolání.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním. 

Ještě jsou volná místa na farní pouť v sobotu 6. května. Cena 600,– Kč, letáčky jsou na nástěnkách. Odjezd je v 6:30 od kostela, návrat v 19:30. Příspěvek na podporu TV NOE, kde máme domluvenou exkurzi, je možné dát do pokladničky u vchodu do kostela.

V sobotu ve 20:00 je večer chval

Příští neděli, 7. května, bude před kostelem od 15:00 žehnání motorek.

V pondělí 8. května se uskuteční Brněnská pěší pouť do Křtin. Plakátky jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určena pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašují přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže. Společný odjezd autobusem bude v 7:00 od kostela v Řečkovicích.

V sobotu 20. května. od 14:00 proběhne v naší farnosti festival FULL of LIFE. Letáčky s programem jsou k dispozici na stolečku pod kůrem, plakáty k vyvěšení v sakristii. Můžete se těšit na hudební, zábavní i duchovní program, občerstvení i program pro děti. Všichni jste srdečně zváni.

Ve velikonočním Rožni byla informace o končícím mandátu pastorační rady farnosti. Vzhledem k tomu, že stanovy pastoračních rad brněnské diecéze již byly vytvořeny a jejich účinnost nastává uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení v ACEB, je zapotřebí volby co nejdříve uskutečnit.

Před volbou předchází výběr vhodných kandidátů; členové farnosti mají právo navrhnout jednotlivé kandidáty, což znamená napsat na lístek (na stolku pod kůrem)  maximálně 5 jmen a ten nejpozději v neděli 7. května vhodit do označené krabice na oltáři Sv. Kříže.

Další informace k volbám jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí KDE JSI? PLAVU ZA TEBOU! se uskuteční v úterý 6. června v Duchovním centru u nového kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. Plakátek s podmínkami účasti a programem je na nástěnce a stránkách brněnského biskupství.