Ohlášky 14. 5. 2023

Ohlášky 14. 5. 2023

Dnes je 6. neděle velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany, sbírka bude použita na tento účel. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je
v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Májové pobožnosti budou v kostele dnes od 18:00, v pondělí a ve středu po mši sv. a u kapličky na Ořešíně v úterý v 18:00.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu, ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše sv. ještě večer v 18:00. Tento den začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého – vždy po mši sv., v neděli v 18:00.

Na středu zveme  zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů. Po mši sv. bude na faře od 19:30 setkání farní charity.

Ve čtvrtek bude po mši sv. ráno na faře setkání společenství seniorů, téma z cyklu „Kniha, která mne zaujala“ Prameny světla – Tomáš Špidlík, Příručka základů duchovního života.

V sobotu od 14:00 proběhne v naší farnosti festival FULL of LIFE.  Letáčky s programem jsou k dispozici na stolečku pod kůrem, plakáty k vyvěšení v sakristii. Můžete se těšit na hudební, zábavní i duchovní program, občerstvení i program pro děti. Všichni jste srdečně zváni.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se již nyní mohou hlásit u otce Michala.

Minulý týden se uskutečnilo první kolo voleb do pastorační rady farnosti. V těchto dnech probíhá jednání o. Michala s navrženými, zda jsou ochotni v pastorační radě pracovat. Příští neděli budou rozdány volební lístky pro 2. kolo voleb – bližší informace jsou na nástěnkách a na webu farnosti

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí KDE JSI? PLAVU ZA TEBOU! se uskuteční v úterý 6. června v Duchovním centru u nového kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. Plakátek s podmínkami účasti a programem je na nástěnce a stránkách brněnského biskupství.