Ohlášky 10. 9. 2023

Ohlášky 10. 9. 2023 

Dnes je 23. neděle v mezidobí. Mše sv. v 10:00 bude „hodová“ v Jehnicích.

Od 18:30 je obvyklá nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Srdečně jsme zváni na společnou modlitbu chval za salesiánské misie v Bulharsku, která se uskuteční dnes od 17:00 v katedrále na Petrově. Kromě modlitby zde bude možnost osobně se potkat a dozvědět více o tom, jak Bulharské dílo pokračuje.

Děkujeme všem, kteří minulý týden připravili „rozloučení s létem“ na naší farní zahradě a také všem, kteří se této akce zúčastnili.

Mše sv. v týdnu budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Ve středu se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s panem Michalem Nevolnikem.

Ve středu bude od 16:00 poprázdninová zpověď pro děti a mše sv. bude zaměřená na děti. Od 17:15 bude modlitba růžence za mír ve světě, od 19:00 v kostele praxe křesťanské meditace a na faře od 19:15 setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek je svátek Povýšení svatého Kříže, po mši sv. bude snídaně na faře a od 19:30 bude na faře 1. informativní setkání přípravy na svátost biřmování.

V pátek je Památka Panny Marie Bolestné, po mši sv. v 19:00 budou „mládežnické chvály“ – všichni jsou srdečně zváni. Současně je na faře od 19:00 setkání katechetek.

V sobotu v 9.00 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. svěcení 7 kandidátům stálého jáhenství. Doprovázejme je svými modlitbami.

V našem kostele bude v sobotu od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Výuka náboženství začne v pondělí 18. září.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť do Strážnice, Petrova a na sv. Antonínek
u Blatnice, která se uskuteční v sobotu 30. září. Cena 350,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách.

Všechny farníky a příznivce lehké turistiky zveme na tradiční podzimní výlet do Rychlebských hor v termínu 15.-17. září. Další informace na pozvánkách, které najdete na stolečku pod kůrem.

Ohlášky svatby: v sobotu 16. září uzavřou v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích církevní sňatek Dis. Marcel Šafář z Brna a Valerie Staňová z Bojkovic.