Ohlášky 1. 10. 2023

Ohlášky 1.10. 2023 

Dnes je 26. neděle v mezidobí.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské
jáhenské službě.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti, na příští neděli se na všechny těší evangelizační buňka Honzy Levíčka. Děkujeme i za obsazení termínů úklidu fary a farní herny.

Mše sv. v týdnu budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

V pondělí se v našem kostele při mši svaté rozloučíme ve 13:00 s paní Marií Kovačovou.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o další
z mnoha starozákonních postav, se kterými se budeme v tomto školním roce seznamovat. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Ve čtvrtek bude po mši sv. hodinová adorace za kněze a nová povolání moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním.

Tradiční pěší pouť na Vranov se koná v sobotu 7. října, odchod od kostela je ve 13:30, připojit se můžete v 15:03 na Ořešíně, nebo v 16:15 na Útěchově. Odchody jsou přizpůsobeny MHD. V 18:00 bude společná mše sv. na Vranově.

Příští neděli bude od 18:30 večer chval.

Rozvrh výuky náboženství je na farním webu a na nástěnkách.

Farnost Královo Pole srdečně zve dnes od 16:00 na přednášku Děti a technologie (Poznáváme, v jakém světě žijeme my i naše děti), která je doprovodným programem k putování ostatků blahoslaveného Carla Acutise. 

Dnes se bude po každé mši sv. rozdávat rozpis modliteb Živého růžence na další období. Noví zájemci o tuto formu modlitby se mohou hlásit u Jany Prchalové. Aktuálně bychom potřebovali 4 nové členy. 

Cestovní agentura Včelka Tour, Nové Město na Moravě a otec Michal zvou na pouť do Medugorje ve dnech 14. – 19. 11., podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce.

Centrum pro rodinu Strážnice zve na setkání single věřících mladých lidí ve věku 30 – 45 let v pátek 6. října od 19:00. Plakát s podrobnostmi je na nástěnce.

Dnes se rozdává podzimní číslo Rožně.