Ohlášky 8. 10. 2023

Ohlášky 8.10. 2023 

Dnes je 27. neděle v mezidobí.

Od 18:30 je večer chval.

Do farní kavárny zve po všech mších sv. evangelizační buňka Honzy Levíčka. Na službu o dalších nedělích se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v běžném pořadu.

V úterý bude po mši sv. od 18:45 setkání k praxi křesťanské meditace.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Po mši sv. ve středu bude od 19:15 setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře a od 17:30 v kostele modlitba růžence za mír ve světě. Od 19:00 až do 6:00 je na Ořešíně celonoční adorace.

V sobotu bude schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře. Již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:30 – vezměte si sebou sportovní oblečení. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela, slavnostní mše sv. za účasti generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Mgr. Pavla Kafky je v 10:00 a po mši sv. bude požehnán zrekonstruovaný areál za radnicí. Sbírka při všech mších bude věnována o.p.s. Ruka pro život. Na odpolední program zve Orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností, skauty a sokoly. Plakátky jsou na nástěnkách – přijďte společně prožít příjemné odpoledne.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete dávat lístečky se jmény zemřelých
k pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele v neděli 29. října od 15:00. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Komunita Sant´Egidio prosí o spacáky a deky pro lidi bez domova. Je potřeba, aby deky a spacáky byly nové, nebo starší, ale v dobrém stavu, které bychom se sami neobávali používat. Na podzim je spousta lidi bez domova venku, protože krizová centra se obvykle otevírají až
v prosinci. Spacáky a deky můžete přinést po kterékoliv mši sv. v neděli 22. října na oratoř.

Ve čtvrtek 26. října proběhne od 18:00 do 21:00 v prostorách BVV jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Cestovní agentura Včelka Tour, Nové Město na Moravě a otec Michal zvou na pouť do Medugorje ve dnech 14. – 19. 11., podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce.

Ohlášky svatby: v sobotu 14. října ve 12:30 uzavřou v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích církevní sňatek Tomáš Hrubý a Lucia Tučeková.