Ohlášky 15. 10. 2023

Ohlášky 15. 10. 2023 

Dnes je 28. neděle v mezidobí, slavíme výročí posvěcení našeho kostela, po mši sv. v 10:00 bude požehnán zrekonstruovaný areál za radnicí.

Sbírka při všech mších je pro o.p.s. Ruka pro život. Na odpolední program od 14:30 zve Orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností, skauty a sokoly. Přijďte společně prožít příjemné odpoledne.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Na službu do farní kavárny se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu budou v běžném pořadu, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu se budeme před mší sv. společně modlit růženec.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o další z mnoha starozákonních postav, se kterými v tomto školním roce seznamujeme. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Ve čtvrtek je po mši sv. společenství seniorů. V cyklu „Kniha, která mne zaujala“ se seznámíme s díly Anselma Grüna Než se setkáme v nebi a Blízký i vzdálený.

Ve čtvrtek se v našem kostele ve 14:00 rozloučíme s panem Ing. Zdeňkem Bažantem.

V pátek budou od 19:00 „mládežnické chvály“– skupina 4him srdečně všechny zve. Pro děti 1. stupně ZŠ bude z pátku na sobotu „přespání na faře“.

V sobotu zveme všechny k vytvoření Misijního Mostu Modlitby. V kostele se budeme modlit růženec za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě před adorací se zpěvy z Taizé od 19:30. Také doma si můžete zapálit svíčku a ke společné modlitbě se připojit.

Příští neděle je misijní, v kostele bude sbírka na misie a před kostelem štrůdlování. Šikovné pekaře a pekařky prosíme o přinesení upečených dobrot v sobotu večer nebo v neděli před mší sv. Na faře bude misijní bazar, do kterého můžete přinést věci, které by mohly někomu udělat radost. Ty, které nenajdou nového vlastníka, si nabízející po ukončení akce odnesou zpět. Výtěžek bazaru bude zaslán na misie do Bulharska na dostavbu kostela. 

Při mši sv. v 10:00 bude křest  Natálie Suchnové.

Od 16:30 bude v kostele povídání o roční dobrovolné službě Renči Schmidtové v Ekvádoru – srdečně všechny zveme.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete dávat lístečky se jmény zemřelých k pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele v neděli 29. října od 15:00. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Nabízíme možnost „Příprav na manželství“ v naší farnosti – jedná se o vzdálenější přípravu na manželství. Kurz je rozdělen do sedmi setkání, která probíhají v rodině vedoucího manželského páru, a to v období od listopadu do března. Zájemci se mohou hlásit do konce října u o. Michala.

Komunita Sant´Egidio prosí o spacáky a deky pro lidi bez domova. Je potřeba, aby deky a spacáky byly nové, nebo starší, ale které bychom se sami neobávali používat. Na podzim je spousta lidi bez domova venku, protože krizová centra se obvykle otevírají až v prosinci. Spacáky a deky můžete přinést po kterékoliv mši sv. v neděli 22. října na oratoř.

Ve čtvrtek 26. října proběhne od 18:00 do 21:00 v prostorách BVV jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.