Ohlášky 5. 11. 2023

Ohlášky 5.11. 2023

Dnes je 31. neděle v mezidobí.

Dnes je v 15:00 pobožnost za zemřelé na hřbitově v Jehnicích, v 17:00 přednáška „Svatí z rodu Přemyslovců a historie tajuplného reliéfu Palladia země české“ ve farní herně a od 18:30 Večer chval.

Na službu do farní kavárny se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády na farním pozemku v Zamilovaném hájku.

Mše sv. v týdnu budou v běžném pořadu.

V úterý bude po mši sv. od 18:45 setkání k praxi křesťanské meditace zveme i nové zájemce.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o dalších starozákonních postavách. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Ve středu je od 19:15 setkání ekonomické rady farnosti. Pod kůrem je mezi velkými nástěnkami označená schránka, do které můžete dávat svoje připomínky a náměty
k projednání – také pro pastorační radu.

Ve čtvrtek je po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře a v 19:00 setkání katechetek.

V sobotu bude schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře. Již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:30 – vezměte si s sebou boty do tělocvičny a florbalky. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

V sakristii si můžete zapsat úmysl mše sv. na prosinec.

Příští neděli bude při mši sv. v 10:00 přijetí do katechumenátu Lucie Lhotské                            
a v 17:00 Svatomartinský průvod, který bude zahájen scénkou o sv. Martinovi na schodech nad kašnou před kostelem.

Do krabice pod kůrem můžete do poloviny listopadu přinést použité dioptrické brýle, prostřednictvím farní charity budou zaslány do Afriky.

Ohlášky svatby: v sobotu 11. listopadu ve 13:00 uzavřou v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích církevní sňatek  Hana Halouzková a Radek Ondrášek.

V sobotu 25. listopadu začíná Kurz akolyta. Kurz proběhne ve čtyřech sobotních setkáních: 25. 11. a 9. 12. 2023, 6. 1. a 20. 1. 2024, vždy v čase 8 – 12 hod. Úvodní setkání 25. 11. začíná mší sv. v 8 hod. v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie, pokračuje od 9 hod. na faře u sv. Jakuba, Jakubská 11. Zájemci se hlaste u otce Michala do 19. listopadu.