Ohlášky 12. 11. 2023

Ohlášky 12.11. 2023

Dnes je 32. neděle v mezidobí.

Dnešní Svatomartinský průvod bude zahájen v 17:00 na schodech nad kašnou před kostelem scénkou o sv. Martinovi.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Na službu do farní kavárny se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti, příští neděli se na všechny těší Katka Svobodová a Eva Janovská.

Pondělní svátek sv. Anežky české oslavíme mší sv. v 18:00, v úterý mše sv. nebude. Od středy jsou již mše sv. v běžném pořadu. Sobotní adorace se zpěvy z Taizé tento týden nebude.

V pondělí se ve 14:00 rozloučíme se zemřelou paní Lidmilou Pinkasovou,

V pondělí je od 17:30 růženec za mír ve světě a po mši sv. od 19:15 na faře setkání pastorační rady – svoje připomínky a náměty k projednání můžete dávat do označené schránky pod kůrem.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o dalších starozákonních postavách. Děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Ve čtvrtek bude po mši sv.  setkání seniorů, téma Víra skrytá v poezii různých autorů.

Sbírka příští neděli je na podporu katolických médií.

V sakristii si můžete zapsat úmysl mše sv. na prosinec.

Do krabice pod kůrem můžete ještě  do příští neděle přinést použité dioptrické brýle, prostřednictvím farní charity budou zaslány do Afriky.

V sobotu 25. listopadu začíná Kurz akolyta. Kurz proběhne ve čtyřech sobotních setkáních: 25. 11. a 9. 12. 2023, 6. 1. a 20. 1. 2024, vždy v čase 8:00 – 12:00. Úvodní setkání 25. 11. začíná mší sv. v 8:00 v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie, pokračuje od 9:00 na faře u sv. Jakuba, Jakubská 11. Zájemci se hlaste u otce Michala do 19. listopadu.

 Zveme ženy z naší farnosti ke společnému posezení v pátek 24. listopadu 2023 po večerní mši do farní herny. Proběhne zde 1. setkání akce S + F + P to jest Sdílení + Film + Prosecco , neboli Ženy sobě. Udělejte si čas a přijďte. Informace jsou též na webu farnosti. Za společenství Modlitby matek Jana Rejmanová a Ivana Vítová.