Ohlášky 25. 11. 2023

Ohlášky 26.11. 2023

Dnes je poslední neděle církevního roku – slavnost Ježíše Krista, Krále.

Ve farní kavárně se dnes po mši sv. v 8:30 a v 10:00 na všechny těší Hadravovi. Na tuto službu o dalších nedělích se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

V 16:30 bude v kostele  koncert SZUŠ Universum – srdečně zveme. 

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Při sbírce na podporu katolických médií jsme vybrali 25 000,– Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Mše sv. v týdnu budou v běžném pořadu.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o dalších starozákonních postavách. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním.

Tento pátek 1. prosince proběhne také první setkání skupiny Mariiny dcery pro děvčata od 2. do 4. třídy. Začínáme večerní mší svatou v kostele. Zájemce prosíme o přihlášení. 

Příští neděle je první adventní, při všech mších sv. budou požehnány adventní věnce. Po mši sv. v 10:00 přivítají děti v našem kostele vzácnou „nebeskou návštěvu“ – sv. Mikuláše, od 16:00 bude ve farní herně přednáška MIKULÁŠ KOPERNÍK 550 LET VĚDEC I SLUŽEBNÍK CÍRKVE  a od 18:30 v kostele večer chval.

Ve farnosti bude po celý advent až do svátku Svaté rodiny, putovat ikona Svaté rodiny. Předávání bude probíhat vždy v neděli a ve středu. Zájemci o využití této příležitosti modlitby za rodiny z farnosti se mohou zapsat do tabulky na oltáři Sv. Rodiny.

Od úterý je možno zadat úmysl mše sv. na měsíc leden a únor.

Jiří Brauner (z kartuziánského nakladatelství a vydavatelství) sbírá ruční i el. invalidní vozíky, berle pod paži a francouzské hole pro Ukrajinu, kde je mnoho mladých vojáků bez končetin, kvůli šlápnutí na ruskou minu či po granátech. Pokud byste nevyužité starší funkční vozíky a berle doma měli, můžete je až do příští neděle přinést po každé mši sv. na faru.