Ohlášky 3. 12. 2023

Ohlášky 3. 12. 2023

Dnes je první neděle adventní po mši sv. budou požehnány adventní věnce.

Po mši sv. v 10:00 přivítají děti v našem kostele vzácnou „nebeskou návštěvu“ – sv. Mikuláše. 

Do kavárny dnes po mši sv. v 8:30 a 10:00 zvou Hajóšek, Goťák a Brdy.

Celý svět letos věnoval pozornost výročí 550 let od narození služebníka církve, slavného polského astronoma Mikuláše Koperníka. Jeho význam a neuvěřitelně bohatý až dobrodružný život si připomene i naše farnost a to právě dnes odpoledne v 16 hodin ve farní herně. Srdečně zveme.

Dnes večer je od 18.30 v kostele Večer chval.

Mše sv. v týdnu budou v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 6:30, v úterý, ve středu a v pátek v 18:00.

V úterý bude po mši sv. setkání k praxi křesťanské meditace zveme i nové zájemce.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti, zahájíme ji průvodem s lucerničkami. Můžete se opět těšit na scénku o dalších starozákonních postavách. Nácvik písniček je od 17:45.

Ve čtvrtek bude po rorátech pravidelná měsíční adorace za kněze.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře, ve 14:00 se v našem kostele rozloučíme se zemřelým panem Jiřím Kánským v sobotu v 11:00 se zemřelou paní Stanislavou Matuškovou.

Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře.

Ve farnosti bude po celý advent až do svátku Svaté rodiny, putovat ikona Svaté rodiny. Předávání bude probíhat vždy v neděli a ve středu. Zájemci o využití této příležitosti k modlitbě za rodiny z farnosti se mohou zapsat do tabulky na oltáři Sv. Rodiny.

Ještě dnes je možné přinést na faru invalidní vozík, berle pod paži a francouzské hole pro Ukrajinu, tyto předměty budou předány Jiřímu Braunerovi. Děkujeme všem, kteří už dotyčné věci přinesli.

Příští neděli po všech mších svatých proběhne před kostelem finanční sbírka na Vánoční obědy Komunity Sant’Egidio. Váš příspěvek pomůže pohostit 26.12. asi 200 potřebných a lidí bez domova. Můžete také pomoci osobně na Vánočním obědě s chudými jako dobrovolníci nebo přinést cukroví či vánočku.
Bližší informace najdete na webových stránkách Komunity Sant’Egidio, nebo vám je poskytnou členové Komunity při sbírce příští týden. Děkujeme.

Na stolku pod kůrem je k dispozici brožura Průvodce adventem.

Můžete si zadat úmysl mše sv. na měsíc leden a únor.

Můžete se zapojit do farních Google skupin Chlapi Řečkovice a Ženy Řečkovice. Bližší informace v dnešním Rožni a na farním webu.

Po mši sv. se bude rozdávat adventní číslo Rožně.