Ohlášky 10. 12. 2023

Ohlášky 10. 12. 2023

Dnes je druhá neděle adventní.

Po všech mších svatých proběhne před kostelem finanční sbírka na Vánoční obědy Komunity Sant’Egidio. Váš příspěvek pomůže pohostit 26.12. asi 200 potřebných a lidí bez domova. Můžete také pomoci osobně na Vánočním obědě s chudými jako dobrovolníci nebo přinést cukroví či vánočku. Bližší informace vám poskytnou členové Komunity při sbírce. Děkujeme.

Do kavárny dnes po mši sv. zvou farnice z Ivanovic.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Mše sv. v týdnu budou v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 6:30, v úterý, ve středu a v pátek v 18:00.

V pondělí se v našem kostele ve 12:00 rozloučíme se zemřelou paní Dorith Lazarovou.

V pondělí bude v 19:00 setkání pastorační rady farnosti svoje připomínky a náměty k projednání můžete dávat do označené schránky pod kůrem.

Ve středu je v kostele od 17:30 růženec za mír ve světě a po mši sv. od 19:15 na faře setkání ekonomické rady. Mše sv. zaměřená na děti , zahájíme ji opět průvodem s lucerničkami. Můžete se opět těšit na scénku o dalších starozákonních postavách. Nácvik písniček je od 17:45.

Ve čtvrtek bude po rorátech snídaně na faře a společenství seniorů – téma Příběh královny Ester – Dívka Hadas pro záchranu svou i druhých přijímá jinou identitu.

První příležitost ke slavení předvánoční svátosti smíření je ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 – bude k dispozici více zpovědníků. Rozpis je v Rožni a na nástěnkách.

V pátek bude při mši sv. první část adventní duchovní obnovy zaměřená na mládež. Během mše bude kytarový doprovod a po ní od 19:00 pokračují „mládežnické chvály“ se skupinou 4him. Na mši i chvály zveme všechny, zvláště pak mládež.

Od 21:00 do 9:00 bude z pátku na sobotu celonoční adorace na Ořešíně.

Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře.

V sobotu bude také schůzka ministrantů. Po snídani na faře se již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:00 – vezměte si sebou sportovní oblečení a boty do tělocvičny. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

V sobotu bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Do příští neděle můžete přinést do sakristie napečené cukroví do domovů pro seniory. Cukroví by mělo být suché, aby vydrželo až do Vánoc, tedy typu perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, zázvorky atd., žádné krémové a pudinkové náplně. Více informací najdete na stránce Charity a v aktuálním vydání Rožně.

Ve farnosti probíhá po celý advent až do svátku Svaté rodiny, putování ikony Svaté rodiny. Předávání je vždy v neděli a ve středu. V tabulce na oltáři Sv. Rodiny je ještě několik neobsazených termínů.

Můžete se zapojit do farních Google skupin Chlapi Řečkovice a Ženy Řečkovice. Bližší informace v Rožni a na farním webu.

Ještě je volných několik úmyslů mší sv. na měsíc únor.

Uzávěrka vánočního Rožně je v pátek 15. 12.