Ohlášky 17. 12. 2023

Ohlášky 17. 12. 2023

Dnes je třetí neděle adventní.

Na službu do farní kavárny je připravena tabulka na rok 2024 – můžete se zapisovat.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Mše sv. v týdnu budou v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 6:30, v úterý, ve středu a v pátek v 18:00.

V úterý bude po mši sv. setkání k praxi křesťanské meditace zveme i nové zájemce.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti – od 16:00 zpovídání přednostně pro děti.

Rozpis všech předvánočních zpovědí je v Rožni a na nástěnkách.

V pátek bude při mši sv. druhá část adventní duchovní obnovy zaměřená na rodiny a skauti přinesou betlémské světlo.

V sobotu jsou poslední roráty při svíčkách, po nich zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře, v 18:00 bude mše sv. s nedělní platností.

V sobotu dopoledne budou otec Michal a otec Jindřich navštěvovat nemocné.

Na 4. neděli adventní bude mše sv. pouze v 8:00. Pro Betlémské světlo si můžete přijít po mši sv. od 9:00 do 10:00 do kostela, od 10:00 do 11:00 na obvyklá místa ve farnosti a po celý den také k hlavnímu kříži na řečkovickém hřbitově.

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi bude v neděli v 16:00 a večerní mše z vigilie „půlnoční“ ve 23:00.

Můžete se již zapisovat na 24 hodinovou adoraci 29.12. od 19:00 do 30.12. v 19:00. Mše sv. v tyto dny nebudou.

Na oltáři Sv. Rodiny je v tabulce ještě několik neobsazených termínů putování ikony Svaté rodiny. Je tam také košík, do kterého můžete přispět na kytici, kterou již více než sedmdesát let  pořizují k svátku Sv. Rodiny (letos 31. 12.) rodiny naší farnosti.

Ve sbírce na vánoční oběd pro potřebné a lidi bez domova se minulou neděli vybralo 33.082 Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Děkujeme také za napečené cukroví do domovů pro seniory. Přát seniorům půjdeme ve čtvrtek 21. 12. ve 14:00 do zařízení Vividus a v pátek 22.12 v 10:00 do domova na Podpěrové. Zveme děti i mládež. Sraz je vždy 15 minut předem u hlavního vchodu.

Farní ples se uskuteční v sobotu 13. ledna od 19:30 v Sokolovně. Předprodej vstupenek bude probíhat po mši svaté v pátek 22. 12., v sobotu 23. 12. a v neděli 7. 1. u Marty Hadravové. Vstupenky je také možné zakoupit na farním webu.

Otec Jan Kotík prosí o podporu výstavby střechy pro školní jídelnu a kuchyni v MPANZE v Tanzanii – plakát s podrobnostmi je na nástěnce a na farních stránkách.

Hromadí se nám vámi přinesené použité poštovní známky. Prosíme iniciátora této aktivity, aby se přihlásil a v sakristii si je vyzvedl.

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory a jejich vnoučata ke společnému Putování betlémskou cestou. Společně navštívíme Třešť, Jihlavu a Polnou. Pouť se uskuteční ve středu 27. prosince. Více informací najdete na vývěsce.