Ohlášky 31. 12. 2023

Ohlášky 31. 12. 2023

Dnes slavíme svátek Sv. Rodiny, při všech mších sv. je obnova manželských slibů. Dnes výjimečně nebude otevřena farní knihovna.

Ve 23:00 se sejdeme k adoraci na poděkování za uplynulý rok a společně vstoupíme požehnáním do nového kalendářního roku.

Zítra je zasvěcený svátek – Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. budou v 8:00 a v 10:00, po desáté mši bude žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky,
od 15:00 do 17:00 bude možné spojit sváteční procházku s návštěvou betléma.

Mše sv. budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek v 7:00 a v sobotu na slavnost Zjevení Páně v 8:00 – při mši sv. bude žehnání vody, kadidla
a křídy.

V úterý je po mši sv. setkání k praxi křesťanské meditace .

Středeční mše sv. je zaměřená na děti.

Ve čtvrtek bude po mši sv. pravidelná měsíční adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, o. Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci, po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním.

Na službu do farní kavárny  a úklid fary a herny jsou připraveny tabulky na rok 2024 – můžete se zapisovat.

Farní ples se uskuteční v sobotu 13. ledna od 19:30 v Sokolovně. Předprodej vstupenek bude probíhat ještě po mši svaté v neděli 7. 1. u Marty Hadravové. Bližší informace a prosba o pomoc jsou na webu.

Vzhledem k tomu, že se nikdo jako iniciátor sbírky použitých poštovních známek nepřihlásil, prosíme, abyste je již nenosili – neznáme pro ně uplatnění. 

Otec Jan prosí o podporu výstavby střechy pro školní jídelnu a kuchyni
v MPANZE v Tanzanii – plakát s podrobnostmi je na nástěnce a na farním webu.