Ohlášky 7. 1. 2024

Ohlášky 7. 1. 2024

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Od 18:30 bude v kostele večer chval.

Před kostelem můžete dnes po mši sv. přispět koledníkům do Tříkrálové sbírky
a v kapli si u Marty Hadravové zakoupit vstupenky na farní ples.

Do farní kavárny zvou po mši sv. v 8:30 a v 10:00 Romča a Kuba Šmerdovi.

Mše sv. budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.
V sobotu bude navíc v 11:00 zádušní mše sv. za pana Čeňka Motyčku.

Středeční mše sv. je zaměřená na děti , po mši sv. od 19:15 setkání pastorační rady – mezi nástěnkami vzadu v kostele je schránka, do které můžete vhodit své připomínky, náměty, prosby…

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře. Ve 14:30 se v kostele rozloučíme se zemřelým panem Jiřím Štěpánkem.

V sobotu bude od 17:30 v kostele modlitba růžence za mír ve světě, v 19:30 začíná v Sokolovně farní ples. Bližší informace a prosba o pomoc jsou na webu.

Příští neděli bude ve farní herně v 17:00 beseda s bývalým farníkem a současným misionářem v Bulharsku Františkem Jelečkem – přijďte se seznámit na co slouží naše páteční sbírky.

Na službu do farní kavárny  a úklid fary a herny jsou připraveny tabulky na rok 2024 – můžete se zapisovat.

Pokud máte zbytky vosku z adventních věnců, můžete je do konce ledna přinést do krabice na stolku pod kůrem. Ve spolupráci s p. Braunerem z Kartuziánského vydavatelství je organizována sbírka vosku pro výrobu zákopových svíček na Ukrajinu.