Ohlášky 21. 1. 2024

Ohlášky 21. 1. 2024

Dnes je 3. neděle v mezidobí – „NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA“, svitek s Božím slovem a knižní záložky od českého katolického biblického díla si můžete vzít na stolku pod kůrem.

Dnešní sbírka byla na biblický apoštolát – Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Do farní kavárny zve po mši sv. v 8:30 a 10:00 paní Machková a Brandstetterová. Na další neděle se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Od 18:30 je nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě. K podtržení důležitosti Písma svatého v našich životech při ní zazní v několika vstupech Boží slovo.

Mše sv. budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Středeční mše sv. je zaměřená na děti.

Ve čtvrtek se zde v kostele ve 13:30 při mši svaté rozloučíme s panem Josefem Pokorou.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 26. 1 v 19:00 a bude zakončena v sobotu 27. 1. v 19:00 se můžete zapisovat do tabulky  Adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele. V pátek od 19:00 do 21:00 je možnost přímluvné modlitby a od 19:00 do 20:00 možnost přijetí svátosti smíření.

V pátek je po mši sv. na faře od 19:00 setkání katechetek.

V sobotu 27.1. zveme všechny děti od 4. do 6. třídy do modlitební skupinky Děti víry. Začínáme v 8:30 ve farní herně a pokračujeme od 9 do 10 hodin v kostele.

Zveme na tradiční řečkovický Masopust, který se koná v sobotu 27. ledna. Akce začíná ve 14:00 na Orláku průvodem masek po Řečkovicích a od 16.00 hod. bude na Orláku pokračovat masopustním veselím. Přijďte se pobavit a ochutnat zabijačkové speciality

Farnost ve spolupráci se skauty a jednotou Orel zve na 12. farní karneval, který se uskuteční v neděli 28. ledna – plakát je na nástěnce.

Zbytky vosku, můžete do konce ledna přinést do krabice u stolku pod kůrem, sbírka je organizována pro výrobu zákopových svíček na Ukrajinu.

V sakristii je možné zadat úmysl mše sv. na měsíc březen.

V sobotu 24. února od 14:00 proběhne Setkání lektorů brněnských farností. Přednes Božího slova je důležitá a krásná služba. Sami to známe, jak nás mrzí, když někdo čte nesrozumitelně, není mu rozumět nebo čte tak, aby to měl už rychle za sebou… Přednes Božího slova je ale obřad! Proto se uskuteční velké setkání lektorů v aule kláštera Milosrdných bratří. Budou připraveny tři přednášky, které pomohou lektorům číst s radostí a přitom dobře.

Farnost Královo Pole zve na 23. farní ples, který se bude konat v pátek 2. února na Sýpce v Medlánkách. Plakáty jsou na nástěnkách a ZDE.