Ohlášky 2. 6. 2024

Ohlášky 2. 6. 2024

Dnes je 9. neděle v mezidobí.

Při mši sv. v 10:00 přijme 22 našich dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Provázejme je svými modlitbami.

Sbírka dnešní neděle je určena na rekonstrukci farní kůlny. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaše dary i za modlitby.

Od 18:30 je večer chval.

Do farní kavárny se můžete zapisovat na stránkách farnosti.

Bohoslužby v příštím týdnu budou v obvyklém pořadu, středeční mše sv. je zaměřená na děti.

V úterý nebude náboženství pro 3. a 8. – 9. třídu a po večerní mši sv. je setkání k praxi křesťanské meditace.

Ve čtvrtek bude po mši sv. hodinová adorace za kněze a nová povolání moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře. Je to první pátek v měsíci, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci, po mši sv. společná adorace se svátostným požehnáním. Nemocné bude pan farář navštěvovat v pátek 14. června.

V pátek zde také proběhne pod záštitou starosty městské části Noc kostelů. Hledáme několik dobrovolníků na hlídání kostela, informace podají Rejmanovi. V rámci této akce u nás zazpívá od 20:20 Brněnský akademický sbor, podrobnosti jsou na nástěnkách.

Z pátku na sobotu od 20:00 do 7:00 proběhne v kapli na Ořešíně celonoční adorace.

V sobotu 8. června se uskuteční pouť dětí do Rajhradu. Sraz je v 8:30 na nádraží v Řečkovicích. Další informace jsou na nástěnkách a na farním webu.

Dnes je uzávěrka přihlášek na farní tábor.

Ještě je několik volných úmyslů mší sv. na srpen a září.

Od 11. do 18. srpna je ještě možné přihlásit se na pracovně poznávací pobyt v bulharském Kazanlaku. Zájemci se hlaste přímo faráři. Akce je výhradně pro muže.