• Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

  V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

 • Silvestr Lavrík: Nedělní šachy s Tisem

  Historický román, inspirovaný událostmi a příběhy lidí, kteří je museli prožít, se odehrává v Bánovcích nad Bebravou, ve městě, kde působil kněz Monsignore doktor Jozef Tiso v době konce Československa, Česko-Slovenska a Slovenského štátu.

 • Martin Bedřich: Naděje v dějinách

  Rozhovor Martina Bedřicha s Tomášem Petráčkem, teologem a historikem Naděje v dějinách je v anketě Katolické týdeníku knihou roku 2021. Kdo se zajímá, ten jméno Petráček zná, a je pro něj zárukou jisté solidnosti.

 •  Jacques Philippe: Ve škole Ducha Svatého

  Tajemství svatosti je v jistém smyslu v pochopení, že od Boha, který má otcovské srdce, můžeme získat všechno, co potřebujeme, umíme-li ho vzít za srdce (myšlenka sv. Terezie z Lisieux.)

 • Michail Ševeljov: Nejsem Rus

  Jak se to mohlo stát? Kde se stala chyba? Ano, bylo to naše mlčení, naše lhostejnost a pohodlnost, která umožnila, aby se stav věcí veřejných dostal až sem. To je Ševeljovova odpověď z roku dva tisíce patnáct.

 • Blahoslavená, která jsi uvěřila

  Taková noc. Co mám odpovědět? Že otcem toho maličkého je Bůh? Kdo mi uvěří? Neřeknu nic. Bůh to ví. Bůh se postará……. Ubohá Maria? Jak budeš čelit tolika nepřátelům? Kdo Ti uvěří?

 • Žehnání motorek

  Žehnání motorek v proběhlo v neděli 8. 5. 2022. V galerii jsou první fotografie.

 • Hladové myšlenky

  Buďto si zvládnu nevzít ten kousek hořké čokolády, a odměnou mi bude sladký pocit vítězství, nebo si osladím život pochoutkou a následovat bude provinilý pocit hořkosti nad sebou, že to moje mlsnější já opět zvítězilo tak hladce.