Aktuality

Kategorie

Modlitba chudého – Pierre Marie od Kříže

Chvíle každodenní modlitby, které jsme si vyhradili, jsou nejcennějším časem dne. Něco posvátného, co náleží Bohu: nechtějme si to vzít zpátky. Je jasné, že při tom budeme malounko trpět, protože satan nemá modlitbu rád a snaží se nám ji znepříjemnit. Přesto vytrvejme.

Více »

Jack Frost: Zakusit otcovo objetí

Základem je uvědomit si, že nic, co uděláme, nebo řekneme, nemůže Boha přimět, aby nás miloval méně než nás miluje právě teď. Bezpodmínečná láska se nikdy neodvíjí od zásluh toho, kdo ji dává, má své základy v milující povaze toho, kdo ji dává.

Více »

Církev na kolenou

Kolikrát jsme to jenom slyšeli, že se máme modlit… ale zrovna teď máme tolik napilno s jinými věcmi.

Více »

Richard Rohr: Očekávání Vánoc

Když na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“. Boží Království nahrazuje a dalece předčí všechna království ega Loajální můžeme vlastně být jen k jednomu království: k Božímu, nebo ke svému.

Více »

Stephanie Combeová: Máma odchází do kláštera

…Klára zlehka zaklepala na dveře hovorny a doufala, že jí nikdo neodpoví. Otevřel jí hnědovlasý kněz, kterému mohlo být čtyřicítky. #Né, já mám radši ty starší! To byl pozůstatek z jedněch světových dnů mládeže, kde ji bodrý osmdesátník přivítal u zpovědi se slovy: „Jen pojďte, já jsem hluchý jako poleno!“

Více »

Thomas Merton: Nová semena kontemplace

…Málo si uvědomujeme význam duchovní chudoby, prázdnoty, vyprahlosti, naprosté opuštěnosti v duchovním životě. Ke kontemplativní zkušenosti se nedochází nahromaděním velkolepých myšlenek a vizí či hrdinským umrtvováním.

Více »

Otec Jeroným: Možnosti a melodie

… Jelikož tato láska je vždy nezasloužený dar, pokuste se zjistit, kdo ji dává a co máte udělat, aby se vám tohoto daru dostalo. Pro začátek si dejte – podle toho, kolik máte volného času, ale bez zbytečných průtahů a samozřejmě vždy na kolenou – takových pět tisíc hodin modlitby. Jde o pouhý záběh, nic jiného.

Více »