Aktuality

Kategorie

Velký rozvod nebe a pekla

… účastníci zájezdu z předpeklí do přednebí nejsou schopni změnit svoje pozemské uvažování a to jim právě brání ve vstupu do ráje.

Více »

Církev na kolenou

Kolikrát jsme to jenom slyšeli, že se máme modlit… ale zrovna teď máme tolik napilno s jinými věcmi.

Více »