Aktuality

Kategorie

Velký rozvod nebe a pekla

… účastníci zájezdu z předpeklí do přednebí nejsou schopni změnit svoje pozemské uvažování a to jim právě brání ve vstupu do ráje.

Více »

Františkánskej živel

Zdá se mi, že řešení není ve formách, ale v obnově Ducha. Že pokáním očistíme naše srdce, abychom lépe viděli, a umenšením se v sobě vytvoříme prostor pro Boží působení v nás.

Více »

Univerzální Kristus

V Univerzálním Kristu je vše spojeno a nic není vyloučeno. Když toto vezmu za vlastní, pak poznám, že tahle země má svoji svatozář, přestanu se bát a svět se mi stane místem bezpečným. I se svou nejednoznačností, nedokonalostí, bolestmi a křivdami. Přijetím takového nedokonalého světa se totiž podílím na jeho proměně. Neb jeho jedině možná proměna je zevnitř.

Více »

Je to náš příběh

Kniha Pavla Hoška Je to náš příběh je odpovědí na volání po vlastenectví a obraně křesťanských hodnot, které se ozývá v naší společnosti.

Více »

Evangelium podle Jóba

Tomu, kdo nevlastní dimenzi víry, se stejně bude zdát, že autor od odpovědi utekl, protože ji vidí až za horizontem smrti, ale ono to ani jinak nejde, tenhle svět nikdy nebude dokonalý a pokusy o to, jej dokonalým udělat, končí ještě větším trápením. Spíše tu zůstávají otázky, co v tomto trápení dělat.

Více »

Tomáš Halík: Křížová cesta

Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce.

Více »

Václav Vokolek: Malé pašije

Něco z tohoto příběhu je i ve vnější podobě knihy Václava Vokolka Malé Pašije. A uvnitř je příběh každého z nás. Každý jdeme svojí cestou do Jeruzaléma.

Více »

Guy Gilbert: Ať se ti život povede

Bez Boha jste ztraceni. Bůh nad vámi bdí a nechal vám svobodu. A pokud už nezvládáte milovat, požádejte ho o nové srdce. On o tom něco ví, protože on je láska. Bůh je dech lásky, který ve vás zapálí plamen. Pomůže vám žít tak, aby si lidé už jen na základě vašeho života pomysleli, že není možné, aby Bůh neexistoval!

Více »

Richard Rohr: Očekávání Vánoc

Když na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“. Boží Království nahrazuje a dalece předčí všechna království ega Loajální můžeme vlastně být jen k jednomu království: k Božímu, nebo ke svému.

Více »