Aktuality

Kategorie

Vojtěch Kodet: Bůh své bitvy neprohrává

Dostal jsem příležitost vracet se ke svému životu… Musel jsem se postupně prokopat ke svému já, nezatíženému rolemi a funkcemi, očekáváním a pohledy druhých, přiznat svá selhání a postavit se k nim. Nahlédl jsem relativitu všeho, co často tvořilo podstatnou součást mého života.

Více »

Jan Němec, Petr Vizina: Znamení neznámého

Jaké to je, když člověk hledá sám sebe a najde něco daleko víc? Devět rozhovorů o vnitřním životě, devět příběhů o tom, na co jsme zapomněli, devět svědectví o znameních neznámého mezi námi.

Více »

papež František: Nebojme se snít

Potřebujeme, aby se hlásalo, že být laskavý, mít víru a usilovat o společné dobro jsou velké životní cíle, k nimž je třeba odvahy a elánu, zatímco lehkovážná povrchnost a výsměch etice nám nic dobrého nepřinesly.

Více »

Jean Mercier: Pan farář má krizi

Klidně by to mohla být naše farnost, uvědomila jsem si, když jsem se hořce smála trablům otce Benjamina farníky, s kolegy, s církevní vrchností i se sebou samým. A ve vší parádě se odněkud z kouta objevila ochotně odsunovaná myšlenka: Farář je taky jenom člověk. Co po něm vlastně pořád chceš? A kdy ses ho naposledy zeptala, co pro něj můžeš udělat?

Více »

Silvestr Lavrík: Nedělní šachy s Tisem

Historický román, inspirovaný událostmi a příběhy lidí, kteří je museli prožít, se odehrává v Bánovcích nad Bebravou, ve městě, kde působil kněz Monsignore doktor Jozef Tiso v době konce Československa, Česko-Slovenska a Slovenského štátu.

Více »

Martin Bedřich: Naděje v dějinách

Rozhovor Martina Bedřicha s Tomášem Petráčkem, teologem a historikem Naděje v dějinách je v anketě Katolické týdeníku knihou roku 2021. Kdo se zajímá, ten jméno Petráček zná, a je pro něj zárukou jisté solidnosti.

Více »

Michail Ševeljov: Nejsem Rus

Jak se to mohlo stát? Kde se stala chyba? Ano, bylo to naše mlčení, naše lhostejnost a pohodlnost, která umožnila, aby se stav věcí veřejných dostal až sem. To je Ševeljovova odpověď z roku dva tisíce patnáct.

Více »

Apofthegmata

O existenci pouštních otců jsem se dozvěděl z knih Anselma Grüna, které máme u nás v knihovně.

Více »

Jim Bishop: Den, kdy zemřel Kristus

Tato kniha nabízí autentický pohled na poslední hodiny Ježíšova života. Děj začíná v 6 hodin večer, kdy podle židovské tradice začíná nový den, a odvíjí se až do posledních okamžiků Kristovy smrti.

Více »