Aktuality

Kategorie

Tomáš Halík: Křížová cesta

Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce.

Více »

Václav Vokolek: Malé pašije

Něco z tohoto příběhu je i ve vnější podobě knihy Václava Vokolka Malé Pašije. A uvnitř je příběh každého z nás. Každý jdeme svojí cestou do Jeruzaléma.

Více »

Guy Gilbert: Ať se ti život povede

Bez Boha jste ztraceni. Bůh nad vámi bdí a nechal vám svobodu. A pokud už nezvládáte milovat, požádejte ho o nové srdce. On o tom něco ví, protože on je láska. Bůh je dech lásky, který ve vás zapálí plamen. Pomůže vám žít tak, aby si lidé už jen na základě vašeho života pomysleli, že není možné, aby Bůh neexistoval!

Více »

Richard Rohr: Očekávání Vánoc

Když na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“. Boží Království nahrazuje a dalece předčí všechna království ega Loajální můžeme vlastně být jen k jednomu království: k Božímu, nebo ke svému.

Více »

Vojtěch Kodet: Bůh své bitvy neprohrává

Dostal jsem příležitost vracet se ke svému životu… Musel jsem se postupně prokopat ke svému já, nezatíženému rolemi a funkcemi, očekáváním a pohledy druhých, přiznat svá selhání a postavit se k nim. Nahlédl jsem relativitu všeho, co často tvořilo podstatnou součást mého života.

Více »

Jan Němec, Petr Vizina: Znamení neznámého

Jaké to je, když člověk hledá sám sebe a najde něco daleko víc? Devět rozhovorů o vnitřním životě, devět příběhů o tom, na co jsme zapomněli, devět svědectví o znameních neznámého mezi námi.

Více »

papež František: Nebojme se snít

Potřebujeme, aby se hlásalo, že být laskavý, mít víru a usilovat o společné dobro jsou velké životní cíle, k nimž je třeba odvahy a elánu, zatímco lehkovážná povrchnost a výsměch etice nám nic dobrého nepřinesly.

Více »

Jean Mercier: Pan farář má krizi

Klidně by to mohla být naše farnost, uvědomila jsem si, když jsem se hořce smála trablům otce Benjamina farníky, s kolegy, s církevní vrchností i se sebou samým. A ve vší parádě se odněkud z kouta objevila ochotně odsunovaná myšlenka: Farář je taky jenom člověk. Co po něm vlastně pořád chceš? A kdy ses ho naposledy zeptala, co pro něj můžeš udělat?

Více »