Aktuality

Kategorie

Vnitřní mlčení

Pamětliv slov Karla Rahnera, že křesťan třetího tisíciletí buď bude mystikem, nebo nebude vůbec, tak abych vůbec byl, jsem přečetl pár knih o cestě k Bohu skrze zkušenost.

Více »

Štěstí kde ho nečekáš

Pokora může mít dva různé zdroje. Existuje pokora, která se rodí z utrpení a zkoušek, v nichž člověk zakusí své limity, svou slabost, a postupně se stane pokorným. Tato zkušenost je absolutně nevyhnutelná. „Je třeba mnohého pokořování, aby se urodilo trochu pokory“, říkávala Bernadetta z Lurd.

Více »

Velký rozvod nebe a pekla

… účastníci zájezdu z předpeklí do přednebí nejsou schopni změnit svoje pozemské uvažování a to jim právě brání ve vstupu do ráje.

Více »

Františkánskej živel

Zdá se mi, že řešení není ve formách, ale v obnově Ducha. Že pokáním očistíme naše srdce, abychom lépe viděli, a umenšením se v sobě vytvoříme prostor pro Boží působení v nás.

Více »

Univerzální Kristus

V Univerzálním Kristu je vše spojeno a nic není vyloučeno. Když toto vezmu za vlastní, pak poznám, že tahle země má svoji svatozář, přestanu se bát a svět se mi stane místem bezpečným. I se svou nejednoznačností, nedokonalostí, bolestmi a křivdami. Přijetím takového nedokonalého světa se totiž podílím na jeho proměně. Neb jeho jedině možná proměna je zevnitř.

Více »

Je to náš příběh

Kniha Pavla Hoška Je to náš příběh je odpovědí na volání po vlastenectví a obraně křesťanských hodnot, které se ozývá v naší společnosti.

Více »