Aktuality

Kategorie

Láska je znamenitá cesta

Svatost nesestává z toho či onoho počínání. Spočívá v dispozici srdce, která nás činí pokornými a malými v náruči Boží, jež si je vědoma své slabosti a až opovážlivě důvěřuje v Otcovu dobrotu.

Více »

Svatí povaleči

„Všechno závisí na Kristu, na vztahu k němu, na vnitřním životě a na svatosti. Nesmíme se divit, že kdykoliv se tento princip nerespektuje, nemají pastorační projekty úspěch a zanechávají v srdci člověka pouze pocit neuspokojení.“

Více »

Blahoslavená, která jsi uvěřila

Taková noc. Co mám odpovědět? Že otcem toho maličkého je Bůh?
Kdo mi uvěří? Neřeknu nic. Bůh to ví. Bůh se postará…….
Ubohá Maria? Jak budeš čelit tolika nepřátelům? Kdo Ti uvěří?

Více »

Hladové myšlenky

Buďto si zvládnu nevzít ten kousek hořké čokolády, a odměnou mi bude sladký pocit vítězství, nebo si osladím život pochoutkou a následovat bude provinilý pocit hořkosti nad sebou, že to moje mlsnější já opět zvítězilo tak hladce.

Více »

Ale to kůzle…

Život křesťana má být neustálé „rozeznávat se milovaným“, jak říká svatá Terezie z Ávily. Kolikrát to žalostně redukujeme na „tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil“?

Více »

Nabídka online exercicií

Jsme v letošní době postní pozvaní ke karmelským exerciciím on-line. Jsou zdarma, lze se na ně přihlásit a odebírat tak impulsy k zamyšlení a modlitbě. Je možné se kdykoli odhlásit. Proč to nezkusit?

Více »

Modlitba za kněze

Napadlo mě, Pane, proč jsi nevybral za kněze mne? Myslíš, že bych uměl
míň než oni sloužit, hlásat Tvé slovo,
slavit liturgii, konat skutky milosrdenství?
Nebo – a to už říkám s úzkostí,
Tys mě volal a já neslyšel?

Více »